sociální práce

informace o mém zaměření v rámci sociální práce


Snažím se uskutečňovat dvě velká témata v rámci sociální práce - individuální plánování zaměřené na člověka a profesionalizace sociálních služeb skrze vhodné využívání informačních technologii při práci.

Individuální plánování zaměřené na člověka

Mým velkým tématem již od studií bylo individuální plánování zaměřené na člověka, které jsem si mohl v praxi zažít v Anglii. Na základě této zkušenosti jsem napsal absolventskou práci, začal se tímto tématem zabývat více do hloubky, zjišťoval jsem si konkrétní techniky a pravidla, zasazoval je do kontextu tamního systému a následně se je snažil aplikovat na české podmínky, začal psát blog, který se tomuto tématu věnoval. Po ukončení studia jsem byl jedním ze zakladatelů chráněného bydlení Domov Daliborka, který má specifickou cílovou skupinu osob s mentálním handicapem a jejich rodiče, kteří o ně pečují. Účastnil jsem se registračního procesu, včetně nastavování pravidel.

Pro fungování Daliborky se nám podařilo získat finance díky projektu Česko - Švýcarské spolupráce, který se mi podařilo díky ARS rozvojové agentuře uskutečnit na téma aplikace britského modelu individuálního plánování. Získané znalosti a zkušenosti jsem tak mohl uplatnit v praxi. Všichni naši pracovníci prošli systémem školení IP. Na základě získaných zkušeností s aplikací tohoto modelu v našem zařízení jsem pak sepsal brožuru, která je k dostání v Domově Daliborka (nebo je možné si o ni napsat skrze kontakt).

Rád tyto zkušenosti předávám dál - ne jen teoreticky, ale hlavně prakticky na ukázkách, proto na svých školeních využívám techniky, které se využívají při práci s klientem a účastníci kurzu si je zkouší sami na sobě, následně reflektují své zážitky.

Co se týče lektorování, je možné se domluvit jak na jednodenní, tak na vícedenní seminář, stejně tak podle počtu účastníků a zvolenému tématu. Pokud máte o mé služby zájem, kontaktujte mě.

Profesionalizace sociálních služeb skrze vhodné využívání informačních technologií

Na základě svých zkušeností v neziskovém sektoru mohu uvést, že většina služeb nehospodárně využívá informační technologie, a tak přichází o spoustu peněz, skočí mnoha podvodníkům do pasti, má mnoho bezpečnostních chyb ve svých počítačích. Protože mě práce s počítači baví, snažím se na tyto chyby upozorňovat, ukazuji alternativy, vytvářím informační systémy především pro neziskové organizace, stejně jako webové stránky, ukazuji možnosti využití programů v sociálních službách, nastavování eshopů, reálných cen atd.

Kromě informačních systémů a webových stránek, které můžete nalézt v mém portfoliu, se zabývám tzv. SEO optimalizaci webových prezentací, díky čemuž jsou články vyhledatelné. Tuto znalost jsem upotřebil mimo jiné i při spouštění nových webových stránek Charity Prostějov. Díky tomu jsme brzy získali vysokou návštěvnost a zobrazení na prvních příčkách vyhledávačů google a seznam.cz v rámci obecných slovních spojení (nemuseli jsme platit žádné společnosti za to, abychom byli v jejich katalogu).