Portfolio sociální práce

Co se mi v rámci sociální práce podařilo


Lektorování

2015 Praktické dovednosti pro sociální pracovníky

Přednášel jsem v rámci Arcidiecézní Charity Olomouc se zaměřením na posouzení životní situace klienta v aplikaci na individuální plán. Jednalo se o jednodenní blok, jehož součástí byla jak teorie, tak praktická cvičení.

2015 Úvod do individuálního plánování

Byl jsem požádán o přednášku pro první ročník CARITAS - VOŠs Olomouc k základům individuálního plánování. Přednáška obsahovala i prakická cvičení.

2014 Individuální plánování

V rámci projektu jsem byl přizván, abych se podílel na 3 bězích školení o individuálním plánování pracovníky v sociálních službách v Ostravě. Školení obsahovalo praktické příklady, kdy si mohli účastníci kurzu vyzkoušet některé techniky sami na sobě a bylo rozděleno na 2 dny, jeden den vedla paní Mgr. Miloslava Šotolová, druhý den já.

2013 Domov Daliborka

V Českých Budějovicích se pořádá pravidelně kulatý stůl, v rámci něhož jsme byli jako instituce pozváni, abychom pohovořili o aktuálních trendech ohledně osob s mentálním handicapem a jejich rodičích. Byl jsem vyzván, abych se této prezentace ujal.

Odborné články

2014 Je plánování zaměřené na člověka reálnou alternativou pro individuální plánování s osobami s mentálním handicapem v prostředí chráněného bydlení?

Jedná se o článek na bázi kvalitativního výzkumu s důrazem na standardy kvality sociálních služeb spolu s aplikací trendů Anglie v prostředí ČR.
Článek byl publikován ve sborníku Sociální práce v kontextu lidských práv v rámci Hradeckých dnů sociální práce v roce 2014, kde jsem také výsledky výzkumu prezentoval.

2013 Vztahová a sociální síť dnešních adolescentů a její využití při zvládání náročných životních situací

Jako spoluautor jsem se podílel na vydání výzkumného článku pro sociologický časopis

Publikační činnost

2015 Proces individuálního plánování zaměřený na člověka v Domově Daliborka

Na jaře 2015 mi vyšla 80 stránková brožura o individuálním plánování. Cílová skupina čtenářů jsou jak pracovníci v sociálních službách, kteří zde mohou načerpat inspiraci a vidět praktické výsledky, tak i sociální pracovníci, kterým má brožura ukázat, že je možné plánovat funkčně a jinak.

Jiné...

Průběžné zaškolování pracovníků v sociálních službách

V rámci Chráněného bydlení a odlehčovací služby při procesu zapracování nového pracovníka provádím dvoudenní školení, kde má možnost si vyzkoušet prakticky prvky toho, co bude nadále potřebovat, předávám informace z metodik a praktické poznámky ke specifickým jednání určitých klientů.

2013 Následování Krista v sociální práci

Zamyšlení se nad posláním sociálního pracovníka v rámci odborné pomoci, jako konvergence následování. Text je zaměřen na jednotlivé dílčí myšlenky modlitby sv. Františka z Assisi.