Portfolio tvorby winformačních systémů

Vybrané realizované projekty


Informační systém

pro sociální rehabilitace
design & coding

Informační systém

pro charitní šatník
design & coding

Informační systém

chráněné bydlení a odlehčovací služba
design & coding

Informační systém

Rezervační systém pro veřejnost
design & coding

Informační systém

Správa denních úkolů s různými formami opakování

Informační systém

Zaznamenávání informací přímé péče pro soc. pracovníky v rámci Olomouckého kraje

Informační systém

Plánovací kalendář směn, vč. generování směn a vl. zkratek

Informační systém

Vedení jednoduchého účetnictví k nácvikům financí klientů

Informační systém

Zpracování a administrace nápovědy, včetně komentářů klientů.