O mně

Informace o mém profesním životě podrobněji.
Dosavadní seznam absolvovaných školení si můžete prohlédnout zde

 • 2003-2007

  Gymnaziální léta

  Studium na Gymnáziu Tišnov, maturita z jazyka českého, anglického, biologie a chemie. V těchto letech jsem psal skladby pro klasickou kytaru (např. Rosa marcora, se kterou jsem absolvoval ZUŠ), vystupoval na koncertech, psal básně (např. Jen jedna cesta pravá je), se kterými jsem se účastnil v soutěžích, tvořil nejrůznější povídky (např. Holčička s ledovým srdcem), psal časopisy pro ministranty (např. 2. číslo), šermoval a zúčastňoval se pravidelně od r. 2001 do r. 2013 jako jeden z vedoucích na rytířském táboře, který pořádají jezuité, vytvořil jsem třídní webové stránky.

 • 2008-2012

  Začátky sociální práce

  Studium sociální práce na CARITAS - Vyšší odborné šlole sociální Olomouc a Univerzitě Palackého v Olomouci obor Charitativní a sociální práce završený tituly: DiS., Bc.
  V tomto období jsem prošel 13 odbornými stážemi na nejrůznějších pracovištích. Ze všech praxí mám písemné výstupy s hodnoceními uspořádané v portfoliu. V této době jsem působil jako dobrovolník skrze Maltézskou pomoc v Olomouci v o.s. InternetPoradna.cz, účastnil se akcí a nejrůznějších školení. Na konci roku 2011 jsem zaváděl svůj informační systém do sociální služby Sociální rehabilitace.

 • Říjen 2011

  Odborná praxe v Anglii

  Na pozdzim 2011 jsem absolvoval odbornou praxi v Liverpoolu v organizaci Brothers of Charity Services Merseyside, která pracuje s osobami s mentálním handicapem, zajišťuje mj. i chráněné bydlení pro pečující i osoby s mentálním handicapem v samostatných domech, prosazuje přístup zaměřený na člověka (PCA - person centred approach) a individuální plánování zaměřené na člověka (PCP - person centred planning).

 • září 2012

  Sociální pracovník v Domově Daliborka

  Od září 2012 působím jako sociální pracovník chráněného bydlení a odlehčovací služby v Domově Daliborka, kde jsem byl členem zakládajícího týmu, při registraci sociálních služeb, tvorbě pravidel a metodik v daném zařízení, tvorbě informačního systému pro vykazování úkonů a správu uživatelů.

 • listopad 2012

  Tvorba nových webových stránek Charity Prostějov

  Nastala nutnost změny webové prezentace z důvodu nové služby a dalších PR záležitostí. Pro Charitu Prostějov jsem vytvořil loga, navrhl design webových stránek, vytvořil základní strukturu a obsah webu. Loga Charity Prostějov byla později přepracována profesionálními designéry.

 • Prosinec 2012

  nový informační systém v Domově Daliborka

  Vzhledem k neustálému narůstajícímu počtu uživatelů a žadatelů do chráněného bydlení a odlehčovací služby začalo být vykazování a systematičnost nezbytností. Proto jsem se rozhodl vytvořit informační systém pro tyto dvě služby tak, aby vyhovoval požadavkům pracovníků: jednoduchost, efektivnost, rychlost. Díky tomuto systému jsme schopni denně vykázat kolem 300 úkonů s minimálním počtem kliknutí, dokážeme dát klientovi vyúčtování během několika sekund, na jeho žádost i podrobné vyúčtování rozebrané na jednotlivé úkony minutu po minutě. Vyúčtování generujeme automaticky do PDF a na žádost rozesíláme klientům emailem.

 • únor 2013

  člen týmu pro zpracování metodiky

  Na začátku roku 2013 jsem se stal členem týmu, který se zabývá zpracováním metodiky přistupu k sexualitě osob s mentálním handicapem a opatrovníků těchto osob. Tým se zaměřuje na zpracování této otázky s ohledem na křesťanské hodnoty, které jsou v Charitě jako organizaci takové ukotveny.

 • březen 2013

  Vyšel projekt pro realizaci PCP

  Vzhledem k tomu, že Domov Daliborka je nové zařízení, rozhodl se o nasazení moderní metody britského stylu individuálního plánování zaměřené na člověka. V rámci tohoto projektu jsem byl ustanoven jako koordinátor vzhledem k absolvovaným školením, zahraniční praxi a prvotním nápadem. Jedním z výstupů tohoto projektu je sepsání brožury na dané téma.

 • srpen 2013

  nový informační systém pro Charitní Šatník

  Během prázdnin jsem naprogramoval informační systém Šatník, který od 1. 9. 2013 funguje v Charitě Prostějov. Je to informační systém pro správu a vydávání oblečení, zaznamenávání potřebných osob. Systém je připraven na celorepublikové využití, automaticky jsou předvolené všechny charity v ČR. Systém je připraven spolupracovat s úřady práce a jinými institucemi. Pro službu charitního Šatníku v Charitě Prostějov jsem také spoluautorem pravidel.

 • září 2013

  Zpracování prezentačních videí a grafiky

  V průběhu roku, ale hlavně v termínu září, kdy probíhá každý rok na Charitě Prostějov Den otevřených dveří, vytvářím nejrůznější grafické návrhy pro pozvánky, vytvářím nejrůznější videa pro prezentaci uplynulých let a jiné propagační materiály, jako například časopis Domovník.

 • listopad 2013

  Spoluautor odborného článku pro sociologický časopis

  Jsem spoluautor odborného článku, který se zabývá vztahovou a sociální sítí dnešních adolescentů. Toho, jak využívají dostupné zdroje při zvládání náročných životních situacích. Text je dostupný zde.

 • květen 2014

  Jsem členem týmu pro krizové situace

  Stal jsem se členem týmu pro krizové situace, jako jsou např. povodně, hromadné nehody atd. V rámci tohoto týmu jsem se zúčastnil výcviku krizové intervence, který se zaměřuje na řešení krizových situací a zásahem ať už telefonické či face-to-face pomoci.

 • červen 2014

  Informační systém pro denní stacionář

  Od června roku 2014 využívá denní stacionář pro osoby s psychickým onemocněním v Charitě Prostějov využívat mého informačního systému, který byl původně vytvořen pro sociální rehabilitaci. Stacionář postupně nasazuje systém v plné šíři. Zatím plně nevyužívá všech možností. Pracovníci si systém chválí pro jeho jednoduchost, přehlednost a usnadnění.

 • říjen 2014

  Prezentace na konferenci sociální práce

  V říjnu 2014 jsem prezentoval na odborné konferenci sociální práce v Hradci Králové svůj výzkum na téma individuálního plánování zaměřeného na člověka v zařízení Domov Daliborka.

 • leden 2015

  Kniha o individuálním plánování

  V lednu 2015 mi vyšla kniha o individuálním plánování zaměřeném na člověka v Domově Daliborka. Kniha uvádí mimo jiné zkušenosti a podněty k aplikování této metody v prostředí ČR.

 • leden 2015

  Dosažen magisterský titul

  V lednu 2015 jsem úspěšně zakončil své studium na Cyrilometodějské teologické fakultě univerzity Palackého v Olomouci titulem magister sociální práce v oboru specializace práce s rodinou. Diplomová práce měla název Postoje pracovníků sociálních služeb k metodice individuálního plánovánípro osoby s mentálním handicapem v Domově Daliborka - ke stažení zde.

 • Duben 2015

  Úkolníček na den

  Vymyslel jsem aplikaci na připomínání pravidelných úkolů pracovníkům. Tento systém umožňuje zobrazovat a zatrhávat úkoly tak, jak během dne probíhají, je možné je přiřazovat k jednotlivým pracovníkům, kterým se úkoly zobrazují a stejně tak přiřazovat ke konkrétním klientům. Následně je pak možné sledovat který pracovník označil kdy jaký úkol za splněný. Značně toto pomáhá s organizací času.

 • Červen 2015

  Plánovací kalendář

  Podařilo se mi naprogramovat plánovací kalendář jednotlivých směn, který generuje směny jednotlivým pracovníkům v maticích podle předem definovaného vzorce uživatele. Stejně tak je možné hromadně generované směny mazat či jednotlivě upravovat či mazat. Značně zefektivní práci při vytváření směn na následující den.

 • Září 2015

  Webové stránky pro automechanika

  Naprogramoval jsem webové stránky, navrhl logo a vizitku. Webová prezentace obsahuje jednoduchou administraci veškerých textů, zaveden pokročilý systém statistik. Prezentace je na www.okserviscar.cz

 • Únor 2016

  Systém pro vykazování přímé péče u sociálních pracovníků

  Naprogramoval jsem jednoduchou aplikaci, která má za úkol co nejvíce zjednodušit vykazování přímé péče sociálních pracovníků z důvodu statistik pro kraj.

 • Staňte se
  součástí mého
  příběhu!