informační systémy

má nabídka ohledně informačních systémů


Baví mě vytvářet systémy, které uspořádávají informace na dané míto a generují pak potřebná data tak, aby výsledný formát byl co nejpřehlednější a jednoduše získatelný, pokud možno přímo ve výstupu, jak jej chce zákazník. Největší radost mám, když vidím, jak je systém používán a data, která v něm jsou již zadaná, někdo využívá. Pak si řeknu, že ten strávený čas programováním stál za to.

Použité technologie

Vytvářím především webové informační systémy. Mají výhodu dostupnosti. K programování používám především PHP, MYSQL, Ajax, Jquery, Bootstrap, což má výhodu především následném provozu na operačním systému Linux, který je zdarma.

Využití již naprogramovaných projektů

Většina projektů, které jsem již uskutečnil a jsou v části portfolio, je možné znovu využít. Většinou se jedná o předplacení licence na základě vytížení databáze, tj. poplatek za vložení klienta. Je možná i jednorázová licence. Podmínky využití a typu licence u požadovaného programu jsou však individuální. Kontaktujte mě a dohodneme se na výši a formě licence. Do zprávy uveďte, o jaký informační systém se jedná.

Individuální projekty pro sociální služby

Určitě mohu vytvořit informační systém i pro Vaši sociální službu. Potřebuji vědět typ služby a dohodnout se na osobní schůzce, abych věděl, jak a podle čeho informační systém nastavit. Velkou výhodou je, že jsem sociální pracovník, tudíž určitou základní představu bud mít. V takovém případě by zákazník platil pouze 1x za hotový projekt. Následný provoz by byl buď na minimální sazbě, nebo plně zdarma. Platba by byla nutná pouze v případě doprogramování dalších funkcí, změn v systému atd.

Individuální projekty pro ziskovou sféru

V případě zájmu mohu vytvořit informační systém pro Vaši firmu. V takovém případě budu potřebovat osobní schůzku a náhled do provozu, k čemu by měl systém sloužit, jaké přesahy by měl systém mít. V případě zájmu mě kontaktujte.