VOJTĚCH KRYSTEK

VÝVOJÁŘ & SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Rád vytvářím užitečné a kreativní aplikace. Mým přístupem je dělat věci tak, aby se ovládaly co nejintuitivněji a hezky vypadaly.

 • Mgr. Vojtěch Krystek, DiS.
 • Chudčice 342, 664 71 Chudčice
 • vojtech@krystek.cz
 • +420 733 721 386
 • www.krystek.cz

Zaměstnání

 • Developer Lead 2022 - Současnost

  IT2GO s.r.o.

  Na pracovní pozici mám na starosti koordinaci a vývoj církevních projektů firmy IT2GO, především projektu IS OMNIA.

 • Metodik IS WebCarol2016 - 2021

  Arcidiecézní charita Olomouc

  Na pracovní pozici mám na starosti soulad s metodikami vykazování a s platnými změnami v zákonech spolu s tím, co se zapracovává do informačního systému, který je vytvářen pro sociální služby. Kromě toho funguji jako podpora a pomáhám systém programovat ve specifickém jazyku MoNET.

 • Sociální pracovník2012 - 2016

  Charita Prostějov

  Pracoval jsem jako sociální pracovník chráněného bydlení v Domově Daliborka. Byl jsem jedním z těch, kteří utvářeli první metodiky a zakládali a registrovali službu. Aplikoval jsem model individuálního plánování z Anglie a popsal jej v knize, která mi v roce 2015 vyšla.

Vzdělání

 • Studium sociální práce2008 - 2015

  CMTF UP a CARITAS-VOŠs Olomouc

  Své vyšší odborné, bakalářské i magisterské vzdělání jsem nabyl v oblasti sociální práce. Kromě těchto studií jsem absolvoval výcvik krizového interventa.

  V technické oblasti jsem jen samouk, který v sociálních službách tuto potřebu spatřoval a snažil se pomocí současných a dostupných technologii spolu se sociálním vzděláním skloubit a uplatnit funkce do podob, které by byly použitelné i pro osoby technicky nezaměřené.

Odborné články a publikační činnost

 • Pohled rodičů seniorského věku neformálně pečujících o dospělé s mentálním handicapem na vlastní životní situaci2019

  článek v odborném časopisu Sociální práce/Sociální práca

  Cílem textu je přinést odpověď na otázku: Jak subjektivně prožívají vlastní životní situaci senioři, neformální pečovatelé o dospělé lidi s mentálním handicapem. Více informací na stránkách socialniprace.cz.

 • Možnosti participace klientů s mentálním handicapem na procesu veřejného opatrovnictví2017

  Článek ve sborníku

  Spoluautor. Podpora Člověka v jeho přirozeném prostředí, Sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XIII. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové 23. až 24. září 2016, rok: 2017.

 • Je plánování zaměřené na člověka reálnou alternativou pro individuální plánování s osobami s mentálním handicapem v prostředí chráněného bydlení?2015

  článek ve sborníku

  Sociální práce v kontextu lidských práv Sborník z konference XI. Hradecké dny sociální práce, rok: 2015

 • Proces individuálního plánování zaměřený na člověka v Domově Daliborka2015

  brožura

  Na jaře 2015 mi vyšla 80 stránková brožura o individuálním plánování. Cílová skupina čtenářů jsou jak pracovníci v sociálních službách, kteří zde mohou načerpat inspiraci a vidět praktické výsledky, tak i sociální pracovníci, kterým má brožura ukázat, že je možné plánovat funkčně a jinak.

 • Vztahová a sociální síť dnešních adolescentů a její využití při zvládání náročných životních situací2013

  článek pro časopis

  Jako spoluautor jsem se podílel na vydání výzkumného článku pro sociologický časopis

Programovací dovednosti

 • Javascript & jQuery

 • PHP

 • MySQL

 • C#, VB, C++

Ovládání programů

 • PS Pad

 • Visual Studio

 • Illustrator

 • Photoshop

Běžná práce

 • MS Excel

 • MS Word

 • MS Powerpoint

Některé z mých projektů

Kontaktní info

 • Chudčice 342, 664 71 Chudčice

 • Email: vojtech@krystek.cz
 • Telefon: +420 733 721 386
 • Web: www.krystek.cz

Buďme spolu ve spojení